திருமந்திர ஆய்வுரைக் களஞ்சியம்
Copyright:2005
Publisher:புதுக்கோட்டை அன்னை சாயிமாதா சிவ பிருந்தாதேவி நிறுவிய திலகவதியார் திருவருள் ஆதீனம் 1120, தஞ்சைச் சாலை
Physical Details: 711 18
Record No.:5572451
Type/Format Call Number Location Due Date Last Seen Barcode
Tamil 294.5513 DHA Connemara Public Library 2011-12-09 720466